İktisat Bölümünden donanımlı bir şekilde mezun olacak öğrencilerimiz, çok çeşitli alanlarda iş bulabilme olanağına kavuşabilecektir.  Son zamanlarda gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, özel ve kamu sektöründe iktisadi araştırmaya verilen önem giderek artmaktadır. Bu da iktisat bölümü mezunlarının işe girme olanaklarını yükseltmektedir.

Bu bağlamda mezunlarımız; Üniversiteler, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli iktisat bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.