İşletme Bölümünden donanımlı bir şekilde mezun olacak öğrencilerimiz, Özel ve kamu kurumlarında yöneticilik, işletmelerde pazarlama uzmanlığı, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, muhasebe ve finansman, bankacılık, mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yerel yönetimlerin ve vergi dairelerinin çeşitli birimlerinde uzman, uzman yardımcılığı gibi farklı çalışma alanlarında bir çok iş imkanı elde edebilmektedirler.

Mezunlarımız Üniversiteler, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler.