Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden donanımlı bir şekilde mezun olacak öğrencilerimiz, çok çeşitli alanlarda iş bulabilme olanağına kavuşabilecektir. Son zamanlarda gerek Türkiye gerekse dünya siyasetinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki araştırmalara verilen önem giderek artmaktadır. Bu da bölüm mezunlarının işe girme olanaklarını arttırmaktadır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun öğrenciler; kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici olarak istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, özellikle kaymakam, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da denetim elemanı olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız; Üniversiteler, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler.