Turizm İşletmeciliği Bölümünde görevli akademik personel bulunmamaktadır.