Vizyonumuz

Öğrencilerimiz için: Mezunlarımızın emek piyasasında nitelikli iş bulacak düzeye getirilmesi.

Akademizyenlerimiz için: Öğretim elemanlarımızın yayın ve projelerinin ulusal ve uluslararası alanda ilgi uyandırması.

Misyonumuz

Öğrencilerimiz için: Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesi.

Akademizyenlerimiz için: Öğretim elemanlarımızın yayın ve projelerinin sosyo ekonomik gelişmeye katkı yapması.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN 2018-2022 HEDEFLERİ

Tema

Eğitim – Öğretim

Amaç

Eğitim öğretim de kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak

 

Hedef 1

Her dönem en az bir adet seminer, konferans söyleşi düzenlemek

Hedef 2

Eğitim kalitesini korumak için öğrenci kontenjan sayısının 50 kişide kalmasını sağlamak

Hedef 3

Öğrencilerin diğer bölümlerden ders alma oranını %50 artırmak

Hedef 4

Mezun olan öğrencilerimizi takip edecek bir sistem kurmak

Hedef 5

Akademik kadro sayısını %25 artırmak

Hedef 6

Staj yapan öğrenci oranını en az %5 artırmak

Hedef 7

Değişim programlarına her yıl en az 1 öğrenci göndermek

Hedef 8

Yurtdışı üniversitelerle anlaşma sayısını 2’ye çıkarmak

 


 

 

Tema

Araştırma – Geliştirme

Amaç

Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler üretmek.

 

Hedef 1

2018-2022 döneminde her öğretim üyesinin en az bir BAP projesi alması

Hedef 2

2018-2022 döneminde en az 2 adet SCI (Web of Science) endeksinde yer alan yayın yapmak

Hedef 3

2018-2022 döneminde akademik kadronun bilimsel atıf alma sayısını %20 artırmak

Hedef 4

Öğretim üyelerinin dergi kurullarında yer alma sayısını %10 artırmak


 

 

Tema

Toplumsal Katkı – Girişimcilik

Amaç

Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek.

 

Hedef 1

Bölüm öğrencilerimizin hazırladığı “Çalışma Hayatı” isimli programını yılda 20 defa gerçekleştirmek

Hedef 2

Her yıl en az 2 sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirmek

Hedef 3

Lisans bitirme ödevlerine “toplumsal sorunlarla” ilişkili olma kriteri getirmek

 


 

 

Tema

Kurumsallaşma

Amaç

Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak

 

Hedef 1

İnsan Kaynakları uygulama birimini aktif hale getirmek ve bu birim için cihaz ve alet temin için gerekli finansal kaynağı bulmak

Hedef 2

Kütüphaneden İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili ilave 100 kitap alımı talep etmek

Hedef 3

Çift anadal/ yan dal programını oluşturmak ve öğrencilerimizin katılabileceği en az iki yeni program eklemek

Hedef 4

Her dönemde bütün öğrencilerin katılımıyla en az bir defa bölüm toplantısı gerçekleştirme uygulamasını devam ettirmek

Hedef 5

Dönem bazında ve her dönem yapılmak şartıyla başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam etmek

Hedef 6

Her dönem başı, yeni öğrencilere yönelik uyumlaştırma (oryantasyon) programı uygulamasını devam ettirmek

Hedef 7

Bölüm tanıtım videosu hazırlamak