İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nuri Baltacı

Dili  Türkçe


Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)  Doç.Dr. Nuri BALTACI


Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü Arş.Gör. Burak SEYHAN, Öğr.Gör. Özlem İPEK 


Bölüm Sekreteri  Müslüm İLBAY


Süresi (Yıl)  4


Azami Süresi (Yıl)  7


Kontenjanı  85 (2019-20 eğitim/ öğretim yılı için kontenjan ayrılmamıştır.)


Staj Durumu  Var (isteğe bağlı)


Mezuniyet Ünvanı  İktisatçı (ekonomist)


ÖSYM Tipi  TM1
 

Tarihçe
İktisat Bölümü ve bölüme bağlı İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 20.10.2008 tarih ve 2 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2008 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.
 

Kazanılan Derece
Mezun olan öğrencilere İKTİSAT alanında lisans diploması verilir.

 

Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.


Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.


Mezuniyet Koşulları
İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.


İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca iktisat mezunları, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.

  • İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
  • İktisat Politikası Anabilim Dalı
  • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
  • İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Nuri Baltacı İktisat Bölümü nbaltaci@gumushane.edu.tr 2222
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akyol İktisat Bölümü makyol@gumushane.edu.tr 2246
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Gülçin Beken İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı hgulcin.beken@gumushane.edu.tr 2249
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akbulut Yıldız İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı gizemakbulut@gumushane.edu.tr 2217
Öğr. Gör. Esra Karapınar Kocağ İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı esrakkocag@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Mürşit Recepoğlu İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı mursitrecepoglu@gumushane.edu.tr 2244
Arş. Gör. Fatma Can Karadaş İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı fatmacan@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Ayfer Özyılmaz İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı ayferagus@gumushane.edu.tr 2241
Arş. Gör. Burak Seyhan İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı burakseyhan@gumushane.edu.tr 2236
Arş. Gör. Mehmet Ali Çakır İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı mehmetali.cakir@gumushane.edu.tr 2252
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Koç İktisat Politikası Anabilim Dalı pinartorun@gumushane.edu.tr 2241
Doç. Dr. Nuri Baltacı İktisat Politikası Anabilim Dalı nbaltaci@gumushane.edu.tr 2222
Arş. Gör. Mustafa Zuhal İktisat Politikası Anabilim Dalı mzuhal@gumushane.edu.tr 2248
Doç. Dr. Fatih Damlıbağ İktisat Tarihi Anabilim Dalı fdamlibag@gumushane.edu.tr 2240
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Karademir İktisat Tarihi Anabilim Dalı aysenurkarademir@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Pınar Hayaloğlu İktisat Teorisi Anabilim Dalı pinarhayaloglu@gumushane.edu.tr 2239
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt Çiçen İktisat Teorisi Anabilim Dalı ybcicen@gumushane.edu.tr 2218
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akyol İktisat Teorisi Anabilim Dalı makyol@gumushane.edu.tr 2246
Dr. Öğr. Üyesi Egemen İpek İktisat Teorisi Anabilim Dalı eipek@gumushane.edu.tr 2243
Öğr. Gör. Özlem İpek İktisat Teorisi Anabilim Dalı osekmen@gumushane.edu.tr 2231
Arş. Gör. Orkun Çelik İktisat Teorisi Anabilim Dalı ocelik@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Gürsan Civelek İktisat Teorisi Anabilim Dalı g.civelek@gumushane.edu.tr 2214

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bölümün Misyonu

Mezunlara iktisat teorisi ve politikası alanında çok iyi bir altyapı sağlamak, Türkiye ve Dünya genelindeki ekonomik ve sosyal problemlerin nasıl analiz edileceği ve çözüleceğini öğretmek

 

Bölümün Vizyonu

Yaptığı akademik faaliyetler, yürüttüğü eğitim programının kalitesi ve yetiştirdiği nitelikli bireyler sayesinde tercih edilen bir akademik program haline gelmek 

 

İktisat Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet AKYOL

Dr.Öğr. Üyesi Ömer AKKUŞ

Arş.Gör. Burak SEYHAN

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar. 

  

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda iktisat alanında kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler alınmaktadır.

Bölüm Dış Paydaşı: Oğuzhan OĞUZ (Kuveyt Türk Bankası Çankaya/ ANKARA Şubesi Şube Müdürü)

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

Bölümün Performans Hedefleri

2019 Hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:430   Kadın:203   Erkek:227

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca iktisat mezunları, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Sınıf ortamında teorik dersler (İktisada Giriş, Mikro İktisat , Makro İktisat vb.) verilmektedir.

Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersler (Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, Uygulamalı Panel Veri Analizi vb.) verilmektedir.

Gerçek hayat uygulamaları ise isteğe bağlı stajlar, bitirme tezleri ve ödevler ile sağlanmaktadır. 

 

Bölümün Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı 

2019 Müfredatı

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1          Sosyal bilimlere ait temel iktisadi kavramları, teorileri, sorunları, yöntemleri ve aktörleri öğrenir.

2          İktisadi problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri kullanır.

3          Verileri toplar, inceler, yorumlar ve karşılaştırır.

4          Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.

5          Sosyal bilimlere ait literatürü takip ve analiz eder.

6          Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri sunar.

7          Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.

8          Sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi kavrar.

9          Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.

10        Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

11        Uygulanan iktisat politikalarının sosyo-ekonomik yansımalarını analiz eder.

12        İktisadi aktörlerin davranışlarını tahmin etme becerisini öğrenir.

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından öğrencilere resmi web sitesinde ve bölüm ilan panolarında duyurular yapılmaktadır. Öğrenim hareketliliğine hak kazandıkları andan itibarense dış ilişkiler bölüm koordinatörü tarafından öğrencilerin tüm değişim sürecine yönelik bilgilendirme yapılmakta ve tüm akademik süreç koordinatör tarafından takip edilmektedir. 

c) Staj: 2. ve 3. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip isteğe bağlı staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkanlarından faydalanmaktadırlar.

 

Değişim Programlarına Katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarına Dış İlişkiler Ofisi üzerinden başvurabilmektedirler.

2019-20 Erasmus Programı Öğrenci Listesi 

2019-20 Farabi Programı Gelen Öğrenci Listesi

2019-20 Farabi Programı Giden Öğrenci Listesi

2019-20 Mevlana Programı Öğrenci Listesi

 

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Genç Girişimciler Kulübü: Kulübün akademik danışmanlığı bölüm öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nuri BALTACI tarafından yapılmaktadır. 

 

İktisat Bölümü Birim Faaliyet Raporları

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu