İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü, geleceğin insan kaynakları yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 4 yıllık eğitim boyunca, öncelikle genel işletmecilik bilgileri verilmektedir. Daha sonra insan kaynakları planlaması, iş analizi, insan kaynağını seçme ve yerleştirme, ücret yönetimi, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimler verilir. Seçmeli derslerde öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri teorik ve uygulamalı derslere (ingilizce, iletişim, tasarım, ekonomi vb.) ağırlık verilmiştir. Ayrıca, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile yurt içi ve yurt dışında farklı deneyimler kazanma imkanları bulunmaktadır. Buna ilave olarak staj ve iş bulma imkanları konusunda öğrencilerimize danışmanlık hizmetleri ile destek olunmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜMÜMÜZ SUNDUĞU GELİŞİM İMKANLARI İLE İLGİLİ KISA VİDEOMUZU İZLEYİNİZ...

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI BİLGİLERİ

Dili:  Türkçe Süresi (Yıl):  4

Azami Süresi (Yıl):  7

Kontenjanı:  60

Staj Durumu:  Var

Tarihçe: Bölüm 2015 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece: Mezun olan öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın kamu ve özel sektörde, başta insan kaynakları uzmanı olmak üzere pek çok alanda istihdam edilme imkanları vardır. Örneğin, insan kaynakları planlaması uzmanı, insan kaynakları seçme ve yerleştirme uzmanı, performans değerlendirme uzmanı, iş analisti vb. Mezunlarımız ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda istihdam edilebilirler. Bölümümüz bünyesinde kurulması planlanan "istihdam" birimimiz ile birlikte istihdam imkanları konusunda özel ve kamu sektörü ile bağlarımızı güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, mezun olan öğrencilerimiz istihdam alternatifleri ve kendisine uygun iş imkanları konularında daha donanımlı hale geleceklerdir.

İletişim: 0 456 233 1000 -2123

email: mfozbek@gumushane.edu.tr

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü aakyuz@gumushane.edu.tr 2190
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ahmetgokce@gumushane.edu.tr 2187
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şimşek İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tugce.simsek@gumushane.edu.tr 2258
Prof. Dr. Mehmet Ferhat Özbek İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı mfozbek@gumushane.edu.tr 2123
Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı aakyuz@gumushane.edu.tr 2190
Doç. Dr. Emel Yıldız İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı emelyildiz@gumushane.edu.tr 2177
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şimşek İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı tugce.simsek@gumushane.edu.tr 2258
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı ahmetgokce@gumushane.edu.tr 2187
Arş. Gör. Osman Benk İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı osmanbenk@gmail.com 2267
Arş. Gör. Gökhan Kenek İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı kenekgokhan@gmail.com 2265
Arş. Gör. Mahmut Savaş Küçük İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı mahmutskucuk@gumushane.edu.tr 2219
Arş. Gör. Onur Hasan Özgün İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı ohozgun@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Umut Denizli İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı udenizli@gumushane.edu.tr

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bölümün misyonu

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyan insan kaynakları uzmanlarını yetiştirmek

Bölümün vizyonu

En fazla tercih edilen insan kaynakları yönetimi bölümleri arasında ilk 5 sırada olmak

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz

Dr. Öğr. Üy. Ahmet Gökçe

Arş. Gör. Gökhan Kenek

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) araştırma ve geliştirtirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangında , bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar. 

  

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda insan kaynakları yöneticiliği yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri ve müfredat konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm dış paydaş ile her eğitim öğretim döneminde en az 1 toplantı gerçekleştirmektedir. Toplantılarda dış paydaştan eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirmesi için görüşler alınmaktadır.

Bölüm Dış Paydaşı: Nurcan Sarpkaya (Arvato şirketinde HR Business Partner)

 

Bölümün İç paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün performans değerlendirme kriterleri: 

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

Not: Bölüm henüz mezun vermediği için herhangi bir oran verilememektedir. 

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları

Not: .Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

 

Bölüm performans hedefleri

2019 Hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölüm akademik personel planlaması

Planlama DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Akademik personelin gelişme imkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci yeterlilik koşulları

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam:246   Kadın:157   Erkek:89

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların istihdam olanakları

Mezunlarımızın kamu ve özel sektörde, başta insan kaynakları uzmanı olmak üzere pek çok alanda istihdam edilme imkanları vardır. Örneğin, insan kaynakları planlaması uzmanı, insan kaynakları seçme ve yerleştirme uzmanı, performans değerlendirme uzmanı, iş analisti vb. Mezunlarımız ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda istihdam edilebilirler. Bölümümüz bünyesinde kurulması planlanan "istihdam" birimimiz ile birlikte istihdam imkanları konusunda özel ve kamu sektörü ile bağlarımızı güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, mezun olan öğrencilerimiz istihdam alternatifleri ve kendisine uygun iş imkanları konularında daha donanımlı hale geleceklerdir.

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Sınıf ortamında teorik dersler (psikoloji, sosyoloji vb.) verilmektedir.

Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersler (İnsan kaynakları bilgi sistemi, grafik tasarımı vb.) verilmektedir.

Gerçek hayat uygumaları ise stajlar ile, verilen uygulamalı dersler (uygulamalı insan kaynakları yönetimi vb.) ve ödevler ile sağlanmaktadır. Örneğin, öğrencilerden personel arayan bir işletme için bir iş ilanı hazırlaması istenemektedir.  Böylelikle öğrencilere gerçek iş yaşamı tecrübesi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bölümün güncel eğitim öğretim müfredatı 

 

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 İnsan Kaynakları Yönetimi Konusunda Genel Teorik Bilgiye Sahip Olmak
2 İletişim Donanımı Elde Etmek
3 İnsan Psikolojisinden Anlamak
4 Küreselleşmeyi Anlamak
5 İçerisinde Yaşadığı Toplumu Tanımak
6 Güncel Teknolojiyi Kullanmak
7 Özgüvenini Geliştirmek
8 Yabancı dil konuşabilmek
9 İnsan Kaynakları Uygulamalarını bilmek
10 Bir işletmenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak

 

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere hem sosyal medyada hem de sanal networklarda duyurular yapılmaktadır. 

c) İstihdam: Öğrencilere mezuniyet sonrasında iş bulma sürecinde destek olmak üzere, "istihdam isimli bir sosyal ağ oluşturulmuştur. Bu sosyal ağa katılan mğrenciler iş ilanları hakkında sürekli olarak bilgi sahibi olmaktadırlar. 

d) Staj: 2. ve 3. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkanlarından faydalanmaktadırlar. 

 

Değişim programlarına katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. 

2019 Mevlana Programına Katılan Öğrenci Listesi

2019 Farabi Programına Katılan Öğrencilerin Listesi 

2019 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

2018 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

 

Bölüm akademisyenleri tarafından yürütülen kulup danışmanlık faaliyetleri

Kariyer Kulübü: Kariyer kulübünün akademik danışmanlığı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ferhat Özbek tarafından yapılmaktadır. 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Birim Faaliyet Raporları

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

Bölümün sosyal medya sayfasına ulaşmak için linki tıklayınız. 

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IKY 101 İnsan Kayn. Yön. Giriş 0+0 0