İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Ayaydın

İşletme bölümü, kamu ve özel sektörde iş bulma fırsatını sunmakta ve nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca geleceğin girişimcilerini de yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 4 yıllık eğitim-öğretim dönemi boyunca, genel işletmecilik bilgileri verilmektedir. Bununla birlikte bölümde muhasebe, finans, yönetim, üretim, pazarlama ve sayısal yöntemler dersleri verilmektedir. Seçmeli derslerde öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri teorik ve uygulamalı derslere (ingilizce, iletişim, tasarım, ekonomi vb.) ağırlık verilmiştir. Ayrıca, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarına katılarak yurt içi ve yurt dışında farklı deneyimler kazanma imkanları elde edebilmektedirler. Buna ilave olarak staj konusunda öğrencilerimize danışmanlık hizmetleri ile destek olunmaktadır.

İŞLETME PROGRAMI BİLGİLERİ

Öğrenim Dili:  Türkçe 

Öğrenim Süresi (Yıl):  4

Azami Öğrenim Süresi (Yıl):  7

Kontenjanı:  60

Staj Durumu:  Var (İsteğe bağlı)

Tarihçe: Bölüm 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece: Mezun olan öğrencilere İşletme alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın kamu ve özel sektörde olmak üzere pek çok alanda istihdam edilme imkanları vardır. Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası işletmelerin özellikle muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar Üniversiteler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kurumlar da çalışabilirler.

İletişim: 0 456 233 1000 -2122

email: hayaydin61@gumushane.edu.tr

  • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
  • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
  • Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
  • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Salih Yıldız İşletme Bölümü salihyildiz@gumushane.edu.tr 2122
Doç. Dr. Büşra Tosunoğlu İşletme Bölümü busra.tosunoglu@gumushane.edu.tr 2170
Dr. Öğr. Üyesi Muhlis Özdemir İşletme Bölümü muhlisozdemir@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Hasan Ayaydın Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı hayaydin61@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Erdoğan Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı mahmute@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Büşra Tosunoğlu Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı busra.tosunoglu@gumushane.edu.tr 2170
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı ibrahimkaraaslan@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Birol Güven Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı bguven@gumushane.edu.tr 2180
Arş. Gör. Şerife Demirelli Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı sdemirelli@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Fatih Akdeniz Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı fatihakdeniz@gumushane.edu.tr 2181
Arş. Gör. Abdullah Orhan Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı aorhan@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı ekremcengiz@gumushane.edu.tr 2202
Dr. Öğr. Üyesi Muhlis Özdemir Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı muhlisozdemir@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Nazlı Seyhan Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı nazliarik@gumushane.edu.tr 2197
Doç. Dr. Büşra Tosunoğlu Ticaret Hukuku Anabilim Dalı busra.tosunoglu@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Maghamınıa Ticaret Hukuku Anabilim Dalı m.magami@gumushane.edu.tr 2195
Arş. Gör. Salih Canözü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı salihcanozu@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Salih Yıldız Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı salihyildiz@gumushane.edu.tr 2201
Doç. Dr. İskender Peker Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı iskenderpeker@gumushane.edu.tr 2194
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tatlı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı yasemintatli@gumushane.edu.tr 2191
Arş. Gör. Onur İzmir Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı onurizmir@gumushane.edu.tr 2179
Arş. Gör. Seda Salman Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı sedasalman@gumushane.edu.tr 2173
Dr. Öğr. Üyesi Orkun Demirbağ Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı orkundemirbag@gumushane.edu.tr 2176
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Düzgün Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı aysegulcarkci@gumushane.edu.tr 2125
Arş. Gör. Nazlı Seyhan Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı nazliarik@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Şerife Demirelli Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı sdemirelli@gumushane.edu.tr 2186

Bölümün Misyonu

Mezunlarına yönetim teori ve politikası alanında çok iyi bir altyapı sağlamak, Türkiye ve Dünya genelindeki işletmecilik problemlerin nasıl analiz edileceği ve çözüleceğini öğretmektir.

Bölümün Vizyonu

Yaptığı akademik faaliyetler, yürüttüğü eğitim programının kalitesi ve yetiştirdiği nitelikli bireyler sayesinde tercih edilen bir kurum haline gelmektir. 

İşletme Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Hasan AYAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Orkun DEMİRBAĞ

Arş. Gör. Gül YEŞİLÇELEBİ

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi

b) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.

  

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda işletme yöneticiliği yapmış kişilerden uygulamada nasıl bir ders içeriğinin olması adına eğitim-öğretim süreçleri ve müfredat konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaşlar ile her eğitim-öğretim döneminde en az 1 toplantı gerçekleştirmektedir. Toplantılarda dış paydaşlardan eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirmesi için görüşler alınmaktadır.

 

Bölümün İç ve Dış Paydaşları

İç paydaşlar: Bölümün Mevcut Öğrencileri

Dış paydaşlar: Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri: 

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

Not: Bölümün mezun takip sistemi olmadığı için herhangi bir oran verilememektedir. 

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları

Not: Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

 

Bölüm Performans Hedefleri

2019 Hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölüm Akademik Personel Planlaması

Planlama Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Akademik Personelin Gelişme İmkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi için, yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen seminerlere (araştırma yöntemleri, ekonometri kursları vb.) ve eğitim öğretim faaliyetlerine (Erasmus, Mevlana vb.) katılımı yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel yurt içinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

İşletme Bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC harf notuyla geçmiş olmak,

b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam: 434   Kadın: 206   Erkek: 228

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

Mezunların istihdam olanakları

Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası işletmelerin özellikle muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar Üniversiteler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kurumlar da çalışabilirler.

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Sınıf ortamında teorik dersler (Muhasebe, Finansal Yönetim, Üretim Yönetimi vb.) verilmektedir.

Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersler (R ile Programlamaya Giriş, Elektronik Tablo ile Modelleme vb.) verilmektedir.

Gerçek hayat uygulamaları ise stajlar ile, verilen uygulamalı dersler (Pazarlama Araştırmaları, Pazarlamada Saha Çalışmaları vb.) ve ödevler ile sağlanmaktadır. Örneğin, öğrencilerden mezun olduktan sonra işe başvurma süreçlerinde CV’nin nasıl hazırlanacağı öğretilmektedir.  Böylelikle öğrencilere gerçek iş yaşamı tecrübesi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 Bölümün güncel eğitim öğretim müfredatı

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1          Temel işletme kavramları, teorileri, sorunları ve aktörleri öğrenir.

2          İşletme problemlerin çözümünde ampirik analizler uygular.

3          İşletme ile ilgili verileri toplar, inceler ve yorumlar.

4          Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.

5          İşletme alanındaki literatürü analiz eder.

6          Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri geliştirir.

7          Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.

8          Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.

9          Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

10        Uygulanan işletme politikalarının ekonomiye yansımalarını öğrenir.

11        İşletmelerin ve bireylerin davranışlarını tahmin etme becerisini öğrenir.

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

1. Ders seçimi ve kaydı: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2. Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. 

3. İstihdam

4. Staj: İsteğe bağlı olarak bölümümüzün öğrencileri bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkanlarından faydalanmaktadırlar. 

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Başvuru ve sonraki süreçlerde de bölüm koordinatörleri öğrencilere gereken desteği sağlamaktadırlar.

2019 Mevlana Programına Katılan Öğrenci Listesi

2019 Farabi Programına Katılan Öğrencilerin Listesi 

2019 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

2018 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

 

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bölümümüz tarafından herhangi bir kulüp danışmanlık faaliyeti bulunmamaktadır.

 

İşletme Bölümü Birim Faaliyet Raporları

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu