İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Maliye Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal

Maliye programıyla; devlet ve toplum arasındaki mali ilişkilerin irdelenmesi, maliye ve ekonomi alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve öğrencilere analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere; maliye teorisi, vergi hukuku, vergi sistemi, devlet bütçesi, yerel yönetimler maliyesi, mali yargı gibi derslerin yanı sıra iktisat, hukuk, muhasebe, matematik ve istatistik gibi dersler de sunulmaktadır. Böylece, kamu ve özel sektöre yönelik, mali ve ekonomik nitelikteki konulara ilişkin ihtiyaçların karşılanması adına gerekli donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi arzulanmaktadır. Maliye Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar "Maliye Teorisi", "Bütçe ve Mali Planlama", "Mali İktisat" ve "Mali Hukuk" tur.

MALİYE PROGRAMI BİLGİLERİ

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl):  4

Azami Süresi (Yıl):  7

Kontenjanı: 70

Staj Durumu:  Var (Gönüllü)

Tarihçe: Bölüm 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece: Bölüm öğrencileri mezun olduklarında "lisans" derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları: Bölümümüz, OSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavlarla öğrenci almaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme tezi çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik gibi mesleklerin yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün farklı kuruluşlarında iş bulabilirler ya da bağımsız çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer hedefi doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi mesleklere sahip olunabilir.

Adres ve İletişim Bilgileri:

Adres: Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı Mahallesi P.K.: 29100 Merkez/ GÜMÜŞHANE

Telefon: 0 (456) 233 12 00 Dahili: 21 00

 

  • Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
  • Mali Hukuk Anabilim Dalı
  • Mali İktisat Anabilim Dalı
  • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Maliye Bölümü mhtopal@gumushane.edu.tr 2369
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şahin Maliye Bölümü sahin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Keyifli Maliye Bölümü nazlikeyifli@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Keyifli Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı nazlikeyifli@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Mali Hukuk Anabilim Dalı mhtopal@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Candan Yılmaz Uğur Mali Hukuk Anabilim Dalı candanyilmaz@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Mali İktisat Anabilim Dalı mhtopal@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız Mali İktisat Anabilim Dalı barisyildiz@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Hümeyra Uğurlu Mali İktisat Anabilim Dalı humeyraugurlu@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Aykut Aydın Mali İktisat Anabilim Dalı aykutaydin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şahin Maliye Teorisi Anabilim Dalı sahin@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk Maliye Teorisi Anabilim Dalı suathayrisenturk@gumushane.edu.tr 2374
Arş. Gör. Hamdi Furkan Günay Maliye Teorisi Anabilim Dalı hamdifurkangunay@gumushane.edu.tr