Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, her kesimden insanları, sektörleri ve bilim dallarını; kısaca hayatımızın tüm alanlarını derinden etkilemeye devam etmektedir. Bilişim dünyası olarak da ifade edilebilecek olan bu değişim, “her an, her yerde ve her şekilde” hayatın içine girmiştir.

Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin en çok etkilediği alanların başında şüphesiz ki ekonomi gelmektedir. Ülkeler arasında sermaye hareketlerinin dramatik bir şekilde artması, global ekonomik entegrasyonun hızlanması, dünya finans piyasalarının etkin hale gelmesi, yeni ödeme sistemlerinin ortaya çıkması, iş organizasyon ve süreçlerinde yaşanan gelişmeler, işlem ve bilgi maliyetlerinin azalması, finansal piyasalarda dalgalanmaların artması, potansiyel büyüme oranının ve verimliliğin yükselmesi bu etkilerden sadece bazılarıdır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bilgi toplumda başarılı bir birey olabilmek için, sadece mesleki düzeyde bilgiye sahip olmak artık yetersiz kalmaktadır. Bunun yanı sıra; bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgileri analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, çözüm önerileri geliştirebilme, alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,  çoklu beceriye ve yaşam boyu öğrenme kapasitesine sahip olma gibi birçok yeterlilikler gerekmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimize bilgi toplumunun gerektirdiği birden çok yeterlilikleri kazandırabilmek için bütün gücümüzle ve olanaklarımızla gayret göstermekteyiz. Bu bağlamda kuruluş sürecinde olan Fakültemiz, genç ve dinamik akademik kadrosunu daha da güçlendirme, ders müfredatlarımızı çağın gerektirdiği ihtiyaçlara göre şekillendirme, Erasmus ve Farabi gibi uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programlarını hızlandırma,  fiziki ve sosyal imkanları artırma çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirmektedir.

Siz değerli öğrencilerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak ümidiyle…