İ.İ.B.F. Seminer Günleri kapsamında 12/12/2018 Çarşamba günü, İ.İ.B.F. Çok Amaçlı Salon'da Arş.Gör. Hümeyra UĞURLU tarafından "Vergi Sistemlerinde Vergi Harcamalarının Değerlendirilmesi" ve Arş.Gör. Birol GÜVEN tarafından "Zihinsel Muhasebe" adlı seminer sunumları yapılmıştır.