İ.İ.B.F. Seminer Günleri kapsamında 20/02/2019 Çarşamba günü, İ.İ.B.F. Çok Amaçlı Salon'da Arş.Gör. Tuğçe ŞİMŞEK tarafından "Kooperatifçilik Alanında Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi" ve Arş.Gör. Mürşit RECEPOĞLU tarafından "Yerel Ekonomik Büyümede Devletin Rolü" adlı seminer sunumları yapılmıştır.