İ.İ.B.F. Seminer Günleri kapsamında 13/03/2019 Çarşamba günü, İ.İ.B.F. Çok Amaçlı Salon'da Arş.Gör. Gül YEŞİLÇELEBİ tarafından "Entegre Raporlama" ve Arş.Gör. Osman BENK tarafından "Örgütsel Bağlılık Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir Mi?" adlı seminer sunumları yapılmıştır.