Fakültemiz dekanı Prof.Dr. Coşkun TOPAL'ın vermiş olduğu "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası" adlı ilk seminerle başlayan İ.İ.B.F. Seminer Günleri kapsamında 31/10/2018 Çarşamba günü, İ.İ.B.F. Çok Amaçlı Salon'da Arş.Gör. Salih CANÖZÜ tarafından "Şirketler Hukukunda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası" ve Arş.Gör. Gökhan KENEK tarafından "İş Özelliklerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kariyer Tatmini ve Özdeşleşmenin Aracı Rolü" adlı seminer sunumları yapılmıştır.