VİZYON

Fakültemizin vizyonu; bilimsel gelişmelere yön veren, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları ve evrensel düzeydeki eğitim-öğretimi ile saygınlık kazanan, sosyal bilimlerin belirli alanlarında adını duyuran akademisyenleri kadrosunda bulunduran, başarılı öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen, mensubu olmaktan gurur duyulan, bölge ve ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlayan ve  her yönüyle “gelişen ve geliştiren” bir fakülte olmaktır.

MİSYON

Fakültemizin misyonu; toplumun gelişmesine katkı sağlayacak, alanlarında güncel bilgilerle donatılmış, girişimcilik, liderlik ve ekip ruhuna sahip, etik ilkelere saygılı, yerel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına duyarlı, toplumsal sorunlara karşı ilgili, sorgulayan, araştıran, kendini yenileyebilen, aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirerek bölge ve ülkenin kalkınma çabalarına katkı sağlamaktır.