Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Sıra No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üy. 

Ali ÇİFTÇİ

Başkan

2

Dr. Öğr. Üy. 

Bülent BAL

Üye

3

Fak.Sek.

Ömer PİR

Üye

4

Bil.İşl.

Hüseyin Murat ERTUĞRUL 

Üye

5

Bil.İşl.

Seyfettin MELEK

Üye

6

Doç. Dr.

Mehmet Ferhat ÖZBEK

Üye