İç Kontrol Komisyonu

Sıra No Unvanı Adı Soyadı Görevi
1 Doç.Dr.  Alper Veli ÇAM  Başkan
2 Doç.Dr. Pınar HAYALOĞLU  Üye
3 Fak.Sek. Ömer PİR Üye
4 Bil.İşl. Dilek AYDIN Üye
5 Bil.İşl. Seyfettin MELEK Üye