Dr. Öğr. Üyesi Handan Çam

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta hcam
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mutlu

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mutlu
Unvan/Görev Bölüm Başkan Yardımcısı
E-Posta tugbamutlu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünlü
Unvan/Görev Bölüm Başkan Yardımcısı
E-Posta ramazanunlu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Handan Çam

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı
E-Posta hcam
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mutlu

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mutlu
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta tugbamutlu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Banu Bolayır

Dr. Öğr. Üyesi Banu Bolayır
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta banubolayir
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünlü
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta ramazanunlu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Kübra Şimşek Demirbağ

Arş. Gör. Kübra Şimşek Demirbağ
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta kubrasimsek
Dahili
Kişisel Bilgiler