Doç. Dr. Pınar Hayaloğlu
Dekan Yardımcısı
pinarhayaloglu@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çiftçi
Dekan Yardımcısı
aciftci@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa