İşletme bölümü öğretim üyelerimizden ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gümüşhane İli Ticaret ve sanayi odası akademik danışmanı olan Prof. Dr. Hasan AYAYDIN tarafından TOBB, Gümüşhane ve Kelkit Ticaret ve sanayi odaları ve Gümüşhane Üniversitesi işbirliğiyle “ÜNİVERSİTE İŞ DÜNYASI ÖĞRENCİ BULUŞMALARI” temalı bir dizi seminer programı başlatılmıştır. 29 Nisan tarihinde saat 14:00’da başlayacak olan seminerde bu hafta ”Dijitalleşmenin KOBİ’lere sunduğu fırsatlar” ele alınacaktır.AYAYDIN, “bu seminer programlarının temel amacı Gümüşhane Üniversitesi ile Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren esnaf, sanayici, iş dünyası ve öğrencilerimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve bu sayede toplumsal faydayı sağlamaktır. Ayrıca yerelde KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak ve böylece bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır” dedi. KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu seminer programlarının devamı gelecek. Ayaydın, “Dijital çağda kalkınmanın anahtarı girişimciliktir. Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yaklaşık %2’dir. Bu oranın %5 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Türkiye’nin KOBİ bağlamında birinci sorunu, bu mikro işletmelerin zaman içinde büyümelerini sağlayamamaktır. Bu anlamda Dijitalleşmeyi anlamak KOBİ’ler için fırsattır” dedi. Bu seminer programları kapsamında esnafımız ve sanayicimiz, sektör temsilcileri, üniversiteden bilim insanları, ilin ekonomik yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, öğrencilerimizi bir araya getirmeyi de planlıyoruz. Programın Gümüşhane ilimiz esnafına, sanayicisine ve ilgilenenlere faydalı olmasını diliyorum” dedi.
      Bu haftaki seminerde KOBİ'lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme neden ve nasıl ayak uydurması gerektiği konusu ele alınacak, dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat döngüsü ve dijitalleşmenin Kobileri geleceğe nasıl hazırlayacağı irdelenecek. Ardından Gümüşhane ilinin işletme yapısı, ihracat performansı ve ekonomiye katkısı incelenecek, Devamında dijitalleşmenin e-ticarete ve e-ihracata katkısı, dijitalleşmenin kobiler açısından sunduğu fırsat incelenmiş olup son olarak politika önerileri ve sağlanan dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat destekleri üzerinde durulacaktır.

SEMİNERE KATILIM LİNKİ:

https://ss1.gumushane.edu.tr/b/has-jlw-8hl-xyl