İİBF Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
Bitirme Çalışması Yol Haritası
Bitirme Çalışması Başvuru ve Değerlendirme Formu
Ders Muafiyet Dilekçesi
DGS(Dikey Geçiş Sınavı) İle Geçişte Ders Muafiyeti İsteme Dilekçe Örneği
Ek Yerleştirme İle Gelen Öğrenci Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği
Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği
Kimlik Talep Dilekçe Örneği
Mazeret Sınavı Dilekçe
Mezuniyet Dilekçe Örneği
Ödeme İadesi Başvuru Formu
Seçmeli Ders Saydırma Dilekçe Örneği
Staj Yönergesi (İsteğe Bağlı)
Staj Başvuru Formu
Staj Dosyası
Staj Puantaj Cetveli (Temmuz)
Staj Puantaj Cetveli (Ağustos)
Yatay Geçiş Evrak İsteme Dilekçe Örneği
Yatay Geçiş Evrakı İsteme Vekalet Dilekçe Örneği