2022 YILI

 • Öğretim üyelerimizden Pınar HAYALOĞLU, İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı "profesör" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.
 • Öğretim elemanlarımızdan Dr. Muhammed TÜMAY, İktisat Bölümü "doktor öğretim üyesi" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.
 • Doç. Dr. Hikmet Gülçin BEKEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Nazlı KEYİFLİ, Maliye Bölümü "doçent" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz. 
 • Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Muhammed ŞAHİN, Maliye Bölümü "doçent" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz. 
 • Dr. Kübra ŞİMŞEK DEMİRBAĞ, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü "doktor öğretim üyesi" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz!
 • İktisat Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN "doçent" unvanı almış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz!
 • Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Gizem AKBULUT YILDIZ, İktisat Bölümü "doçent" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.

2021 YILI

 • Maliye Bölümü öğretim elemanlarımızdan Dr. Hamdi Furkan Günay, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan "Vergi Yönetim ve Denetimine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri" çalışma grubuna üye olarak seçilmiştir. Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
 • Dr. Aykut AYDIN, Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.
 • Maliye Bölümü öğretim üyelerimizden Suat Hayri ŞENTÜRK "profesör" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.
 • Maliye Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Nazlı KEYİFLİ "doçent" unvanı almış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz. 
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyelerimizden Ramazan ÜNLÜ "doçent" unvanı almış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz. 
 • Maliye Bölümü öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Hamdi Furkan GÜNAY doktora derecesini almış bulunmaktadır. Tebrik eder, Başarılar dileriz.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Gökhan KENEK doktora derecesini almış bulunmaktadır. Tebrik eder, Başarılar dileriz.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Osman BENK doktora derecesini almış bulunmaktadır. Tebrik eder, Başarılar dileriz.
 • İşletme Bölümü öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Onur İZMİR doktora derecesini almış bulunmaktadır. Tebrik eder, Başarılar dileriz.
 • Maliye Bölümü öğretim üyelerimizden Muhammet ŞAHİN "doçent" ünvanı almış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
 • İktisat Bölümü öğretim üyelerimizden Mehmet AKYOL "doçent" ünvanı almış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
 • Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Nuri BALTACI "profesör" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.
 • Dr. Elif GÜRDAL Uluslararası İlişkiler Bölümü "doktor öğretim üyesi" kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dileriz.
 • İktisat Bölümü öğretim üyelerimizden Gizem AKBULUT YILDIZ "doçent" ünvanı almış bulunmaktadır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 • İktisat Bölümü öğretim üyelerimizden Hikmet Gülçin BEKEN "doçent" ünvanı almış bulunmaktadır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 • Dr. Nazlı ÖZCAN SARIHAN, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Dr. Mustafa ÇALIK, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Dr. Muhammet Cemal ŞAHİNOĞLU, Uluslararası İlişkiler Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Dr. Selçuk YALÇIN, Yönetim Bilişim Sistemleri doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Burcu SAYIN OKATAN, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Elif Dilara GERGİN, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
 • Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığına atanmıştır. Kendisini tebrik eder yeni görevinde başarılar dileriz!
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Erdoğan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, görevinde başarılar dileriz!
 • Prof. Dr. Nihat YILMAZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atanmış bulunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz!