Akademik

GTDİKS003 Dekan.doc
GTDİKS004 Dekan Yardımcısı.doc
GTDİKS006 Bölüm Başkanı.doc
GTDİKS006 Bölüm Başkanı Yardımcısı.doc
GTDİKS007 Anabilim Dalı Başkanı.doc
GTDİKS016 Öğretim Üyesi.doc
GTDİKS022 Ögretim Görevlisi.doc
GTDİKS026 Öğretim Yardımcıları.doc

İdari

GTDİKS005 Fakülte Sekreteri.doc
GTDİKS008 Personel İşleri Memuru.doc
GTDİKS009 Öğrenci İşleri Memuru.doc
GTDİKS010 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi.doc
GTDİKS011 Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru.doc
GTDİKS012 Dekan Sekreteri (Özel Kalem).doc
GTDİKS013 Muhasebe Memuru.doc
GTDİKS018 Tekniker.doc
GTDİKS020 Teknisyen ve Teknisyen Yardımcısı.doc
GTDİKS023 Bölüm Sekreteri.doc
GTDİKS037 Şef.doc
GTDİKS041 Bilgisayar İşletmeni.doc
GTDİKS042 Memur.doc
GTDİKS043 Ambar Memuru.doc
GTDİKS044 Ayniyat Saymanı.doc
GTDİKS047 Şoför.doc
GTDİKS051 Tahakkuk ve Satın Alma Memuru.doc