2547 SK 13b-4 Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 SK 31. Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 SK 35. Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 SK 39. Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 SK 40a Maddesi ile Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 SK 40b Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Açık İhale Usulü İş Akış Şeması.docx
Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Araştırma Görevlisi ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Arşiv İş Akış Şeması.docx
Ayniyat Malzemesi Sarf Süreci İş Akış Şeması.docx
Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması.docx
Bitirme Çalışması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Dekan-Fakülte Sekreteri Onayı İş Akış Şeması.docx
Dekanlığa Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Ders Telafisi Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımları.docx
Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması.docx
Ek Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Fakülte Sekreterine Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Gelen Evrak İş Akış Şeması.docx
Giden Evrak İş Akış Şeması.docx
Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
İç-Dış Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
İşe Başlamada Gerekli İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak İşlemler Süreci.docx
Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Mal Bildirimi İş Akış Şeması.docx
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması.docx
Mazeret İzni İş Akış Şeması.doc
Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Muayene Komisyonu Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması.docx
Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması.doc
Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması.docx
Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması.docx
Personel Sicil ve Disiplin İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması.docx
Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Senelik İzin Alma İş Akış Şeması.docx
Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması.docx
Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Yılsonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması.docx
Yurtdışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması.docx