Kurul Unvan/Adı Soyadı İletişim (mail-dahili telefon)
İşveren veya İşveren Vekili Prof. Dr. Nihat YILMAZ nihatts@gumushane.edu.tr -2101
İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanı Gökhan ANDEROĞLU g_anderoglu@gumushane.edu.tr -
İşyeri Hekimi Dr. Öğr. Üyesi İşyeri Hekimi Aydın KIVANÇ aydinkivanc@gumushane.edu.tr-
İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi Seyfettin MELEK seyfettinmelek@gumushane.edu.tr-2491
Sivil Savunma Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı Engin DEMİR edemir@gumushane.edu.tr - 4207
Bulunması Halinde Formen, Ustabaşı Veya Usta,Şef vb. Kemal COŞKUN kemal.coskun@gumushane.edu.tr-2548
Çalışan Temsilcisi, İşyerinde Birden Çok Çalışan Temsilcisi Olması Halinde Baş Temsilci  Arş. Gör. Ahmet Cemil SOYLU a.cemilsoylu@hotmail.com 
(YEDEK) Bulunması Halinde Formen, Ustabaşı Veya Usta,Şef vb. Muslim İLBAY muslum.ilbay@gumushane.edu.tr -2111
(YEDEK) Çalışan Temsilcisi, İşyerinde Birden Çok Çalışan Temsilcisi Olması Halinde Baş Temsilci Hüseyin Murat ERTUĞRUL hmuratertugrul@gumushane.edu.tr-2107