Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu Çalışmaları çerçevesinde fakülte bölümlerindeki aktif öğrencilere yöneltilen anketlerde yer alan ifadeler ve bu ifadelere ilişkin analiz sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

ÖĞRENCİ ANKETİ

İlgili anket çalışmasına 145 mevcut öğrenci katılım göstermiştir.

1) Eğitimin nasıl olmasını talep edersiniz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi mevcut öğrencilerin sırasıyla %39,3’ü uzaktan, %33,8’i yüz yüze, %26,9’u ise karma eğitim tercih etmektedir.

 

2) Daha iyi bir eğitim için aşağıdakilerden hangisini talep edersiniz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi mevcut öğrencilerin sırasıyla %9,7’si daha fazla teori, %46,2’si daha fazla uygulama, %44,1’i ise karma eğitim talep etmektedir.

 

3) Mezuniyet sonrası için kendisi hazır hissediyor musunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi mezuniyet sonrası için mevcut öğrencilerin sırasıyla %36,6’sı Hiç, %51,7’si Biraz, %11,7’si ise Oldukça hazır hissetmektedir.