Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu Çalışmaları çerçevesinde fakülte akademik ve idari personeline yöneltilen anketlerde yer alan ifadeler ve bu ifadelere ilişkin analiz sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İlgili anket çalışmasına 58 personel katılmıştır.

1) Bir üst yöneticim ile rahat iletişim kurabiliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi personelin sırasıyla %36,2’si "çoğunlukla", %55,2’si ise "her zaman" bir üst yöneticisi ile rahat iletişim kurabilmektedir.

 

2) Bir üst yöneticim beni dikkatle dinler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi personelin sırasıyla %41,4’ü "çoğunlukla, %50’si ise "her zaman" bir üst yöneticisi tarafından dikkatle dinlenmektedir. İlgili maddeye hiçbir katılımcı "çok nadir" cevabı vermemiştir.

 

3) Bir üst yöneticim benim taleplerime imkânlar içerisinde çözüm üretmeye çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi personelin sırasıyla %48,3’ü "çoğunlukla", %41,4’ü ise "her zaman" bir üst yöneticisinin kendi taleplerine olanaklar ölçüsünde çözüm üretmeye çalıştığına inanmaktadır.

 

4) Bir üst yöneticim bana saygılı davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi personelin sırasıyla %25,9’u "çoğunlukla", %62,1’i ise "her zaman" bir üst yöneticisinin kendisine saygılı davrandığını düşünmektedir.

 

5) Bir üst yöneticim benden iş ile ilgili taleplerini net olarak ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi personelin sırasıyla %32,8’i "çoğunlukla", %55,2’si ise "her zaman" bir üst yöneticisinin kendisinden işle ilgili taleplerini net olarak ifade ettiğini belirtmektedir.