Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Sıra No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üye.

Mahmut ERDOĞAN

Başkan

2

Doç. Dr.

Nazlı KEYİFLİ

Üye

3

Arş. Gör. Dr.

Osman BENK

Üye

4

Arş. Gör. Dr.

İmren Pınar DÜLGAR

Üye

6

Fak. Sek.

Ömer PİR

Üye