Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu Çalışmaları çerçevesinde mezun öğrencilere yöneltilen anketlerde yer alan ifadeler ve bu ifadelere ilişkin analiz sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ

İlgili anket çalışmasına 195 mezun öğrenci katılım göstermiştir.

1) Mezuniyet sonrası hangi alanda çalışmaktasınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte aktarıldığı gibi mezunların %55,89’u özel sektörde, %17,94’ü kamu sektöründe çalışmaktadır. Katılımcıların %25,12’si iş arayan, %1,02’si ise işverendir.

2) Fakültenizin/bölümünüzün faaliyetlerini takip ediyor musunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte aktarıldığı gibi mezunların %58,46’sı fakülte/bölüm faaliyetlerini takip ederken, %41,53’ü ise takip etmediğini belirtmektedir.

3) İş bilgileriniz (Çalıştmakta olduğu kurum/kuruluş - Departman/pozisyon/görev)

Aydınlatma metni kapsamında kişisel bilgilerinin fakültenin sisteminde yer almasını, yayımlanmasını ve işlenmesini onaylayan öğrencilerin isimleri ve çalışmakta oldukları kurum/kuruluş ve departman/pozisyon/görev bilgileri  alanları-kurumları aşağıda linki verilmiş olan mezun sayfamızda paylaşılmıştır. 

İstihdam edilen mezunlarımız

Aydınlatma metni