İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörleri

İktisat

Arş. Gör. Burak SEYHAN

2236

 

 

 

Fakülte Sorumlusu

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üye. Mahmut ERDOĞAN

 

Dahili: 2103

İnsan Kaynakları Yönetimi

Arş. Gör. Osman BENK

2267

İşletme

Araş. Gör. Birol GÜVEN

2180

Maliye

Dr. Öğr. Üye.Nazlı KEYİFLİ

2358

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üye. Duygu ŞİMŞEK        

2257

Uluslararası İlişkiler

Doç Dr. Metin AKSOY

2254

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üye. Ramazan ÜNLÜ

2354