Fakültemiz, 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31.05.2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na eklenen Ek Madde 98 – Ek: 22/5/2008-5765/1 md.) uyarınca Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak kurulmuştur. Fakülte bünyesinde İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri bulunmaktadır.

İktisat Bölümü ve bölüme bağlı anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 20.10.2008 tarih ve 2 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2008 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

İşletme Bölümü ve bölüme bağlı anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 20.10.2008 tarih ve 2 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2008 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve bölüme bağlı anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 10.02.2009 tarih ve 4 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.07.2009 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Maliye Bölümü ve bölüme bağlı anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 10.02.2009 tarih ve 4 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.07.2009 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

İnsan Kaynakları Bölümü’nün açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 04.05.2009 tarih ve 9 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.06.2009 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü ’nün açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 08.03.2017 tarih ve 172 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.03.2017 tarihli onayı ile gerçekleşmiş olup bölümümüz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve bölüme bağlı anabilim dalının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 19.04.2017 tarih ve 177 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.04.2017 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Fakültemizde 2018 yılı sonu itibarı ile 2 Profesör, 13 Doçent, 34 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi 37 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 87 akademik personel bulunmaktadır. Fakültemizin amacı, ekonomik ve sosyal değişimin çok hızlı olduğu küresel dünyada, Türkiye'nin ve dünyanın değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal olaylarını takip ve analiz ederek uygulamak, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlarını yetiştirmek, Türkiye ve Dünyadaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile her alanda rekabet edecek bir düzeye gelmektir.