• Devletin Temel İlkelerine, Demokrasiye ve Hukukun Üstünlüğüne Bağlılı
 • Bilimsel Kalite ve Sürekli Gelişme
 • Etik İlkelere Saygı
 • Öğrenci Merkezli Eğitim
 • Şeffaflık ve Katılımcılık
 • Akademik Özgürlük
 • İlkeli Yönetim
 • Sevgi ve Hoşgörü
 • Kurum Aidiyeti
 • Sorumluluk Bilinci
 • Bilimsellik
 • Farklılıkları Benimseme
 • Çevreye Saygı
 • Toplumsal Yarar